Lilla prinsessan.

En söt liten tös.

Stora, glittrande ögon. Vakna, öppna, nyfikna. Observerar världen. Vaket, öppet, nyfiket.

Stora, glittrande ögon. Livfulla, glädjefyllda, fyllda med kärlek. Strålar i världen. Livfullt, glädjefyllt, kärleksfullt.

Stora, glittrande ögon. Djupa, visa, medvetna. Intelligensens värld. Djupt, vist, medvetet.

Vill aldrig sova. Vill vara vaken. Vill se. Vill iaktta. Vill delta.

Vill leva. Vill ha kul. Vill älska.

Vill förstå. Vill känna. Vill lära. Vill vara närvarande. Vill vara.

Lilla prinsessan.

En söt liten tös.

I hennes värld är allt av värde. I hennes värld är allt spännande.

I hennes värld är allt liv. I hennes värld är allt roligt. I hennes värld är allt kärlek.

I hennes värld är allt lärorikt. I hennes värld är allt vishet. I hennes värld är allt medvetenhet.

I hennes värld. Den hon skapar genom det hon ser. Hennes drömvärld. Hennes verklighet.

Lilla prinsessan.

En söt liten tös.

En liten kropp, men en stor själ.

En själ  som är vaken, nyfiken, öppen.

En själ som är liv, glädje, kärlek.

En själ som är djup, vis, medveten.

En själ som reflekteras i hennes ögon. Själens spegel.

Lilla prinsessan.

Fortfarande en söt liten tös.

Åren har gått.

Ögonen har sett. Ögonen har skådat. Ögonen har observerat.

Ögonen har delvis blivit trötta, slutna, grumliga.

Ögonen har delvis blivit döda, uttråkade, sorgsna.

Ögonen har delvis blivit ytliga, dömande, omedvetna.

Vill sova. Vill inte se allt. Vill sluta sina ögon då och då.

Vill inte alltid leva. Vill inte alltid ha kul. Vill inte alltid älska.

Vill inte alltid förstå. Vill inte alltid känna. Vill inte alltid lära. Vill inte alltid vara närvarande. Vill inte alltid vara.

Lilla prinsessan.

Fortfarande en söt tös.

Åren har gått.

Hennes värld har förändrats.

I hennes värld är inte allt av värde. I hennes värld är inte allt spännande.

I hennes värld är inte allt liv. I hennes värld är inte allt roligt. I hennes värld är inte allt kärlek.

I hennes värld är inte allt lärorikt. I hennes värld är inte allt vishet. I hennes värld är inte allt medvetenhet.

I hennes värld. Den hon skapar genom det hon ser. Hennes drömvärld/mardröm. Hennes verklighet.

Lilla prinsessan.

Fortfarande en söt liten tös.

Åren har gått.

Fortfarande en liten kropp, men den har växt, fortfarande en stor själ, men den har krympt.

En själ som bara delvis är vaken, nyfiken, öppen. En själ som håller på att somna.

En själ som bara delvis är liv, glädje, kärlek. En själ som håller på att dö.

En själ som bara delvis är djup, vis, medveten. En själ som håller på att bli yta.

En själ som fortfarande reflekteras i hennes ögon. Själens spegel.

Lilla prinsessan.

Fortfarande en söt liten tös.

Åren har gått.

Vad har hänt?

Ser hon världen med andra ögon?

Har hon förändrats? Har världen förändrats? Har hennes värld förändrats?

Var är hennes själ?

Har hennes ögon slocknat? Har hennes syn försämrats? Har hon fått nya glasögon?

Har hon gått från naiv till klok?

Har hon gått från älskare till kritiker?

Har hon gått från drömmare till realist?

Har hon gått från barn till vuxen?

Har världen blivit gråare?

Har världen blivit hemskare?

Har världen blivit omedveten?

Har hennes själ gömt sig, gått vilse, eller förtvinat?

Vad har hänt?

En liten prinsessa.

Fortfarande en söt tös.

Åren har gått, men tiden är en illusion.

Hon ser världen med andra ögon, men ändå med samma.

Hon har förändrats, men är fortfarande densamma.

Världen har förändrats, men är fortfarande densamma.

Hennes själ kan verka vilsen, men är alltid hemma.

En prinsessa.

Fortfarande en söt liten tös.

Stora, glittrande ögon. Vakna, öppna, nyfikna. Livfulla, glädjefyllda, fyllda med kärlek. Djupa, visa, medvetna.

Är vaken, seende, iakttagande, deltagande. Lever, har kul, älskar. Förstår, känner, lär, är närvarande. Är.

I hennes värld är allt av värde och spännande. I hennes värld är allt liv, roligt och kärlek. I hennes värld är allt lärorikt, vishet och medvetenhet.

I hennes värld. Den hon skapar genom det hon ser. Hennes drömvärld. Hennes verklighet.

En själ som är vaken, nyfiken, öppen. En själ som är liv, glädje, kärlek. En själ som är djup, vis, medveten.

En själ som reflekteras i hennes ögon. Själens spegel.

En prinsessa.

En söt liten tös.

Som alltid har varit och alltid kommer att vara. Inte som form, men som substans.

Stora glittrande ögon.

Som är den inre världens spegel till den yttre världen. Eller den yttre världens spegel till den inre världen.

Som är. Hon är. Allt är. Själen är. Ett.

Observatören. Medvetenheten. Kärleken. Friden. Sanningen.

Jag ÄR

Advertisements